Συναγερμός μέσω Fb και Twitter

Προειδοποίηση μέσω fb και twitter

Το Τμήμα Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook για να προειδοποιεί τους πολίτες για απειλές μέσω του νέου του συστήματος προειδοποίησης για τρομοκρατικές απειλές. Το νέο πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το παλιό που ήταν βασισμένο σε χρωματικούς κώδικες και θα θέτει προειδοποιήσεις όταν χρειάζεται. Παρεμφερές σύστημα συναγερμού ήταν και η αυτόματη ειδοποίηση μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

Στην χώρα μας φυσικά ακόμα χρησιμοποιούμε τις σειρήνες…