Απόδοση online προσπάθειας

Κάθε εταιρία πραγματοποιεί κάποιες δραστηριότητες στο Internet: κάποιες απλά έχουν ένα site, άλλες διαφημίζονται στο internet, συμμετέχουν σε online κοινότητες (όπως το facebook) και άλλες παρέχουν απ’ ευθείας τις υπηρεσίες τους online.

Συνήθως οι δραστηριότητες αυτές- και ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- μπλέκονται με τις υπόλοιπες προσπάθειας διαφήμισης και προώθησης. Δεδομένου όμως, ότι αποτελούν μία επένδυση κρίνεται επιτακτικό οι προσπάθειες αυτές να ποσοτικοποιούνται, να μετρούνται και να συγκρίνονται. Γι’ αυτό το λόγο κάθε εταιρία από ατομική έως και μία πολυεθνική είναι καλό να βάζει στόχους για την ιστοσελίδα της. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι:

  • Συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών
  • Αύξηση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών στο site
  • Αύξηση του ποσοστού επισκεπτών που έρχονται σε επαφή με την επιχείρηση
  • Αν πωλούνται online προϊόντα υπηρεσίες, τότε μπορεί να μετρηθεί απ’ ευθείας το εισόδημα της εταιρίας αλλά και από που προήλθαν οι πελάτες (διαφημιστικές εξτρατίες, links σε άλλα site, σελίδες προσγείωσης κοκ.)

Χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρικές μπορεί να αυξηθεί η αποδοτικότητα κάθε επένδυσης στο διαδίκτυο (διαφήμιση, email marketing, προσθήκη περιεχομένου κοκ.). Άλλωστε, όπως είχε πει και ο γνωστός επιστήμονος Λόρδος Κέλβιν, «αν δεν το μετρήσεις, δεν θα μπορέσεις να το βελτιώσεις».