Τρελή δικτύωση

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που η General Motors απέσυρε τον προϋπολογισμό της από τις διαφημίσεις στο Facebook, αξίας περίπου 10 εκατ. δολαρίων.

Το διαδικτυακό και ψηφιακό μάρκετινγκ είναι πλέον εξαιρετικά πολύπλοκο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Το να προσπαθήσεις να πλοηγηθείς ανάμεσα στα διάφορα νέα είδη κοινωνικής δικτύωσης είναι εξαιρετικά χαοτικό. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται τα κυριότερα σε χρήση μέσα που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, ανά κατηγορία. 

Από τον πίνακα βέβαια λείπει και το Pinterest…