Σελίδες προσγείωσης

Στη διαδικτυακή διαφήμιση η «Σελίδα Προσγείωσης» – landing page – γνωστή και ως σελίδα που οδηγεί σε σύλληψη -lead capture page- είναι μία μονή ιστοσελίδα που εμφανίζεται μετά από κλικ πάνω σε μία διαδικτυακή διαφήμιση. Εμφανίζει συνήθως προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται απευθείας με τη συγκεκριμένη διαφήμιση ή σύνδεσμο.

Υπάρχουν δύο τύποι σελίδων προσγείωσης: αναφοράς και συναλλαγής.     

Μία σελίδα προσγείωσης αναφοράς,

παρουσιάζει πληροφορίες που είναι σχετικές με τον επισκέπτη. Αυτές μπορούν να εμφανίζουν κείμενο, εικόνες, δυναμικούς συνδυασμούς από σχετικούς σύνδεσμους ή άλλα στοιχεία. Γίνονται αποτελεσματικές όταν πετυχαίνουν τους στόχους των εκδοτών τους που μπορεί να είναι εταιρίες, οργανισμοί ή δημόσιες υπηρεσίες. Για πολλές σελίδες προσγείωσης αναφοράς, η αποτελεσματικότητα μπορεί να μετρηθεί από την τιμή των εσόδων που ήρθαν από τη διαφήμιση που οδηγεί σε αυτές.

Μία ειδικού τύπου σελίδα προσγείωσης αναφοράς είναι η «webvert». Η λέξη προέρχεται από το web και το convert (μετατροπή ενός απλού επισκέπτη σε πελάτη). Ο στόχος εδώ εστιάζει  στο να οδηγήσει σε «επαφή» του επισκέπτη με την σελίδα, δίνοντας τα στοιχεία του, πραγματοποιώντας μία συναλλαγή κλπ. Οι επισκέπτες σε αυτή την σελίδα έρχονται από διαφημιστικές καμπάνιες της Google Adwords. Πληρούν έτσι δύο χαρακτηριστικά:

1. Να ελαχιστοποιηθεί το κόστος μίας καμπάνιας, αυξάνοντας τις «επαφές» των πελατών με την σελίδα.

2. Η webvert σελίδα έχει ένα ξεκάθαρο τρόπο επικοινωνίας, με μία φόρμα επικοινωνίας ή με άλλο ξεκάθαρο τρόπο για επαφή.

Μία σελίδα προσγείωσης συναλλαγής,

προσπαθεί να πείσει τον επισκέπτη να ολοκληρώσει μία συναλλαγή όπως η συμπλήρωση μίας φόρμας ή αλληλεπιδρώντας με διαφημίσεις ή άλλα στοιχεία στην σελίδα προσγείωσης, με το στόχο να είναι η άμεση ή ενδεχόμενη πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αν ο στόχος είναι να συλλεχθούν πληροφορίες, η σελίδα συνήθως κρατά τις πληροφορίες έως ότου μία ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών συλλεχθεί, κυρίως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ίσως ένα όνομα και ένα τηλεφωνικό νούμερο, αρκετά για οδηγήσουν σε επαφή και να προσθέσουν προοπτική σε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετατροπές επισκεπτών σε πελάτες-conversions

Ένας επισκέπτης που εκτελεί την επιθυμητή συναλλαγή σε μία σελίδα προσγείωσης, αναφέρεται ως «μετατροπή», από τον αγγλικό όρο «conversion». Αυτό σημαίνει ότι μία απλή επίσκεψη μετατρέπεται σε επιθυμητή συναλλαγή. Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα μίας σελίδας προσγείωσης μπορεί να μετρηθεί με το ποσοστό μετατροπών, δηλαδή πόσες από τις επισκέψεις οδήγησαν σε «μετατροπές». Έτσι λοιπόν αποτελεί πάγια τακτική η συνεχής δοκιμή μεταξύ δύο εκδόσεων της ίδιας σελίδας προσγείωσης. Αυτή που συγκεντρώνει το καλύτερο ποσοστό μετατροπών, προτιμάται και ξαναδοκιμάζεται με άλλη έκδοση που προκύπτει από αυτήν. Αυτό καλείται A/B testing και χρησιμοποιεί την ίδια την προτίμηση του κοινού για να κρίνει τις αλλαγές που θα βελτιώσουν την σελίδα προσγείωσης.