Σημασιολογική Εξέλιξης

Όταν τα λόγια, αποκτούν σημασία {plusone}

Το Web 3.0 είναι μία ανερχόμενη μορφή του Internet. Ο Web 3.0 ή σημασιολογικός ιστός θα περιέχει μέσα στις κλασσικές ιστοσελίδες και πιο δομημένα δεδομένα. Έτσι για παράδειγμα, μία σελίδα ενός εστιατορίου εκτός από το κείμενο και τις φωτογραφίες θα περιέχει και κρυμμένες πληροφορίες για τη θέση του, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.α. Επιπλέον θα συνδέεται με άλλους ιστοχώρους που θα παρέχουν σχετικές πληροφορίες. Αυτές οι διασυνδεδεμένες πληροφορίες θα αναγνωρίζονται αυτόματα από της μηχανές αναζήτησης και άλλα προγράμματα του ιστού (π.χ. καταλόγους σελίδων). Έτσι όταν αναζητάτε στο Google για ένα συγκεκριμένο εστιατόριο, η πληροφορία (όπως αξιολογήσεις) θα υπάρχει δομημένα μέσα στο site χωρίς να υπάρχουν ασάφειες, όπως συμβαίνει σήμερα.

Αναγνωρίζοντας αυτή την ευκαιρία η Google, Bing και Yahoo ανακοίνωσαν χθες από κοινού μία πρωτοβουλία για να οργανωθεί η πληροφορία στο Web 3.0. Η νέα αυτή δομή σταδιακά θα αρχίσει να επηρεάζει τα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης αλλά και σε άλλες εφαρμογές που στο μέλλον θα αξιοποιήσουν αυτή τη πληροφορία. Αυτό σταδιακά ανοίγει το πεδίο στην σημασιολογική βελτιστοποίηση, δηλαδή στο τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα από τις δομημένες πληροφορίες θα προκρίνονται έναντι άλλων στις μηχανές αναζήτησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε στην σημασιολογική βελτιστοποίηση του ιστοχώρου σας.